Ecol Guard

Náhradní plnění

Splníme Vaši zákonem stanovenou povinnost
Home Náhradní plnění Co je náhradní plnění?
Co je náhradní plnění? PDF Tisk Email

Lidem se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ je zákonem stanovená norma, která motivuje zaměstnavatele k zaměstnávání zdravotně postižených a umožňuje jejich začlenění do pracovního procesu. Jedná se o povinnost každého zaměstnavatele, který zaměstnává více jak 25 zaměstnanců, zaměstnávat zdravotně postižené občany. Povinný podíl (§ 81 zák.č. 435/2004 Sb.) těchto občanů je stanoven na 4% z celkového počtu zaměstnanců.

Nesplní-li zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu tuto státem uloženou povinnost, je povinen odvést do státního rozpočtu ročně 2,5 násobek průměrné mzdy (§ 82 zák.č. 435/2004 Sb.) za každého občana se zdravotním postižením, kterého by měl zaměstnávat.

Tuto státem uloženou povinnost může však zaměstnavatel splnit i tím, že v běžném kalendářním roce odebere výrobky nebo služby v objemu 7 násobku průměrné mzdy (§ 18 vyhlášky 518/2004 Sb.) za každého občana se zdravotním postižením, kterého by měl zaměstnávat od organizací, které zaměstnávají více jak 50% osob se zdravotním postižením.

Zkrácenou formou lze tedy říci, že zaměstnavatel má tři možnosti, jak splnit zákonem stanovenou povinnost:

  1. Zaměstnávat potřebný počet zdravotně postižených
  2. Odvádět část svého zisku do státního rozpočtu
  3. Nakupovat výrobky nebo služby od firem, zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců zdravotně postižených

Modelová situace:

Firma, která zaměstnává 25 osob, je povinna:

  1. zaměstnává jednoho pracovníka se zdravotním postižením
  2. odvede do státního rozpočtu za svého zisku cca 57.240,- Kč.
  3. odebírat zboží či služby v kalendářním roce 2010 v hodnotě cca 160.272,- Kč bez DPH od organizace, zaměstnávající více jak 50% zaměstnanců zdravotně postižených

 

(Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I.- III. čtvrtletí roku 2009 která je 22.896,00 Kč. Údaj pro rok 2010 bude zveřejněn MPSV závěrem roku 2010).

§ 81 a 82

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zamestnanost/cast3.aspx

§18 vyhlášky

http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/v_518_2004/

 

 

Ecol Guard