Ecol Guard

Ostraha majetku a osob

Jsme vysoce profesionální partner pro Vaši bezpečnost
Home Ostraha majetku a osob Kontrola práce neschopných
Kontrola práce neschopných PDF Tisk Email

Jedná se o předem dohodnuté cyklické kontroly práceneschopných zaměstnanců, a to zejména těch, u kterých je podezření, že zneužívají pracovní neschopnost pro jiné, než léčebné účely a neoprávněně pobírají nemocenské dávky.

Podle nového zákona o nemocenském pojištění jsou mimo povinnosti hradit část mzdy zaměstnavatelem zavedeny striktní sankce za porušení léčebného režimu pro práceneschopného zaměstnance. Zaměstnavateli je dána možnost kontroly práceneschopného zaměstnance v místě, kde se nemocný zdržuje a kde tedy provádí léčebný režim. Zaměstnavatel sám, nebo jím pověřený subjekt může tedy ověřit skutečnost, zda zaměstnanec, kterému umožňuje léčebný režim a vyplácí mu po tuto dobu mzdu, dodržuje pravidla pracovní neschopnosti.

Pokud nemocný zaměstnanec poruší v době pracovní neschopnosti léčebný režim, stanovený lékařem a to zejména tím, že se nezdržuje v místě uvedeném na dokladu o pracovní neschopnosti, má zaměstnavatel možnost mu podle zákoníku práce snížit nebo odejmout v prvních čtrnácti kalendářních dnech náhradu mzdy.

Působení služby „kontrola práce neschopných" je hlavně preventivní, ale výsledkem je nemalá úspora nákladů. Nejméně u 40% všech případů pracovní neschopnosti nad průměrnou úrovní nemocnosti se jedná o zneužívání nemocenských dávek. Při testování tohoto produktu jsme díky našim poznatkům dospěli k závěru, že vysoká nemocnost je z velké části spojena se zaměstnaneckou kriminalitou. Odhalení zaměstnance se sklony ke kriminalitě může přinést firmě nemalé úspory.

Cíl programu

  • snížit procento podvodné nemocnosti
  • analyzovat příčiny podvodné nemocnosti a navrhnout opatření k jejich odstranění
 

Ecol Guard