Ecol Guard

Ostraha majetku a osob

Jsme vysoce profesionální partner pro Vaši bezpečnost
Home Ostraha majetku a osob Pult centralizované ochrany ( PCO )
Pult centralizované ochrany ( PCO ) PDF Tisk Email

Jedná se o specializované pracoviště se zvláštním režimem s oprávněním přístupu k utajovaným informacím stupně utajení „VYHRAZENÉ“ v souladu s osvědčením Národního bezpečnostního úřadu České republiky.

Pracoviště je ve 24 hodinovém provozu, vybavené nejmodernější technologií centrálního vyhodnocování monitorovaných objektů.

Základní nabídka služeb PCO:
-  monitorování objektu pomocí EZS (elektronickou zabezpečovací signalizací)
-  monitorování objektu pomocí EPS (elektronickou požární signalizací)
-  monitorování objektů pomocí CCTV (dálkový kamerový systém)
-  monitorování a kontrola času uzavření a otevření objektu (v případě potřeby vhodné pro kontrolu pohybu osob v době mimo pracovní dobu)
-  revírní činnost (kontrola stavu objektu nebo prostor ve stanovených intervalech výjezdovou jednotkou)
-  zajištění a střežení objektu v případě vzniku náhlých nepředvídatelných událostí nebo živelných pohrom
-  služba „Tísňové volání“ (okamžitá reakce výjezdové jednotky v případě vyslání tísňového signálu ze střeženého objektu)

Pracoviště PCO je v nepřetržitě propojeno s výjezdovými vozidly zásahové jednotky, která jsou v provozu 24 hodin denně. Všichni zaměstnanci zásahové jednotky mají požadovaný výcvik z oblasti sebeobrany, požární ochrany a první pomoci. Jsou cvičeni pro okamžitou reakci a zásah v krizových situacích.

 

 

Ecol Guard